Crew & Transport Planning

 

Crew & Transport Planning met RMSAnywhere:

In RMSAnywhere kunnen zowel Personeels- als Transport taken aan Jobs gekoppeld worden.

Daarnaast kunnen activiteiten, die niet Job gerelateerd zijn, ook in RMSAnywhere bijgehouden worden.

Voor de verschillende dagen binnen een Job-periode kunnen verschillende Personeels- en Transporttaken worden ingegeven. RMSAnywhere waarschuwt direct bij conflicten.

De grafische planborden tonen alle activiteiten, en hierin kunnen ook direct nieuwe aangemaakt worden.

Verschillende types, zoals Show dag, Festuival dag, maar ook ziekte, kunnen ieder hun eigen kleur krijgen in de planborden.